Juist   Finance Recruitment 

 M info@juistfinancerecruitment.nl         T +31 615065664 

Vacatures


Terug naar overzicht

16-09-2015

Gevorderd Assistent Account (Controlepraktijk regio Den Haag/ingevuld)

Onze opdrachtgever is het professionele en betrokken accountantskantoor voor het midden- en kleinbedrijf. Het is hun doel om te allen tijde kwaliteit te leveren en hun cliënt te verrassen met adviezen en oplossingen die hij zelf niet had bedacht. Op die manier bouwen zij voortdurend aan een ijzersterke reputatie. De opdrachtgever staat vooral bekend om haar betrouwbaarheid, deskundigheid, haar klantgerichte en vriendelijke attitude, het nakomen van afspraken en haar samenwerking, zowel met de cliënt als binnen het team.
Dat zij hun visie ook daadwerkelijk uitdragen blijkt onder meer uit:

SRA

Zij zijn lid van de SRA, een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. Er werken 20.000 professionals die kwaliteit leveren op accountancy- fiscaal en juridisch gebied. Meer dan 50% van het midden- en kleinbedrijf is klant van een SRA-kantoor. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren ondernemers optimaal helpen en adviseren. Vandaag en morgen. SRA staat voor kwaliteit, zekerheid en persoonlijke aandacht.


Horizontaal Toezicht

Vijf jaar geleden heeft de opdrachtgever het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gesloten. Zij tekenden tekende als één van de eerste advieskantoren in de regio Den Haag het convenant. Van de circa 1.700 kantoren in de regio heeft in 2012 slechts 41 kantoren een convenant gesloten, terwijl dit voor de klant een belangrijke toevoeging is in de dienstverlening van de accountant of fiscalist.


Functiebeschrijving Gevorderd Assistent-Accountant


Opleiding
- SPD, HBO-BE/Accountancy, Universiteit en studerend voor AA, RA, of
- VWO en studerend voor HBO-AC of Nivra-Nyenrode of
- MBO-BA niveau 4, MBA en in ver gevorderd stadium van SPD-studie
- houdt vakkennis bij
- dient goed te kunnen werken met ICT en alle bij de functie behorende vaktechnische applicaties


Doorlooptijd functie

(voorgaande functie) + ongeveer 2 tot 3 jaar

Competenties
- analytische vaardigheden
- nauwkeurigheid
- vakkennis
- adviesvaardigheden
- initiatief
- leiderschap
- contactuele vaardigheden en flexibiliteit
- cliëntgerichtheid
- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- samenwerken
- respect en integriteit
- kwaliteits- en resultaatgerichtheid

Gemiddelde leeftijd

bij aanvang functie: 22 – 27 jaar

Positie
- legt verantwoording af aan de Zelfstandig Assistent, Relatiebeheerder/ Teamleider en Accountant-Medewerker
- geeft leiding aan Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten

Typering:
De werkzaamheden van de Gevorderd Assistent richten zich voornamelijk op het verzorgen van samenstelwerkzaamheden (inclusief administratieve dienstverlening), het uitvoeren van controle-/assurancewerkzaamheden en het opstellen van aangiften OB, IB en VpB.
De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard.
De functie moet gezien worden als een doorgroeifunctie.

Werkzaamheden:
• inschatten risico’s en planning van de werkzaamheden
- schat de risico’s in behorende bij de specifieke cliënt, maakt voorstellen hieromtrent, bespreekt deze met leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan
- doet voorstellen omtrent en plant voor zichzelf (in overleg met leidinggevende) aan de hand van de opgegeven budgetten de uit te voeren werkzaamheden

• signaleert adviesmogelijkheden
- signaleert adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende en draagt (eventueel) uitgewerkte oplossingen aan
- promoot de totale dienstverlening van het kantoor bij de cliënt
- legt (desgewenst) cliëntbezoeken af

• verleent administratieve diensten en stelt jaarrekeningen samen
- codeert en boekt
- maakt journaalposten en verwerkt deze in de betreffende administratie
- vervaardigt specificaties van grootboekrekeningen
- werkt de kolommenbalans zelfstandig uit
- stelt onder begeleiding van de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder/Teamleider of Accountant-Medewerker jaarrekeningen samen en legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Wij zijn als kantoor aangesloten bij de SRA en werken allen derhalve volgens de SRA controle- en samenstelmethodiek; deze methoden liggen ook vast in onze software van Caseware
- voert zelfstandig administraties
- onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

• verricht controle-/assurancewerkzaamheden
- voert controleopdrachten (of delen ervan) uit op basis van het werkprogramma met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
- verzorgt voor de betreffende werkzaamheden de opzet en inrichting van het dossier
- signaleert afwijkingen en legt deze ter beoordeling voor aan de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder/Teamleider of Accountant-Medewerker
- legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden
- onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

• stelt belastingaangiften op
- stelt onder begeleiding van de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder/Teamleider of de Accountant-Medewerker aangiften OB, IB en VpB op

• geeft leiding aan Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten
- geeft leiding aan Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten in de uitvoering van de werkzaamheden
- beantwoordt vragen en geeft ondersteuning bij de uitvoering van werkzaamheden van Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten

• verricht ondersteunende werkzaamheden
- verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Zelfstandig Assistent, Relatiebeheerder/Teamleider en Accountant-Medewerker
- bereidt adviezen van lichte/minder complexe aard in concept voor
- signaleert problemen in de uitvoering van de werkzaamheden en bedenkt oplossingen in overleg met de Relatiebeheerder/Teamleider en Accountant-Medewerker

Resultaatgebieden:
- werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cliënt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat
- is verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-)informatie omtrent de huidige en historische stand van zaken van de cliënt
- oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling
- zorgt er voor dat hij het aantal uren* declarabel op jaarbasis realiseert
- is (toekomstig) partner in business
Intern: denkt mee over en doet suggesties op operationeel niveau aan de leidinggevende
Extern: heeft focus op denken en wensen van de cliënt, begrijpt wat hem bezighoudt en aan welke diensten behoefte is

*) Het aantal uren dat men declarabel dient te zijn in deze functie bedraagt op fulltime jaarbasis: 1550Terug naar overzicht