Juist   Finance Recruitment 

 M info@juistfinancerecruitment.nl         T +31 615065664 

Vacatures


Terug naar overzicht

02-09-2015

Business Controller (industrie/Breda / ingevuld)

Het bedrijf
Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen. De omzet op jaarbasis bedraagt ca. 300 miljoen. Op een vijftiental locaties wordt door ca. 800 medewerkers het afval verzameld van meer dan 35 procent van alle huishoudens, ofwel meer dan 6 miljoen mensen. Daarnaast verwerkt Attero bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo'n 3,4 miljoen ton afval. De installaties wekken voldoende elektriciteit op voor circa 350.000 huishoudens en voorzien zij in de warmtebehoefte van bedrijven in de buurt van haar locaties. In Nederland zijn zij mede marktleider in de productie van groen gas, dat via het gasnet naar de gebruikers gaat. De compost uit groente-, fruit- en tuinafval is een prima bodemverbeteraar. Een echt kringloopproduct, dat ook nog eens bijdraagt aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Allerlei materialen die zij uit het afval scheiden, vinden hun weg naar de industrie voor hergebruik. En de bodemassen uit de afvalenergiecentrales vormen letterlijk een goede basis voor de wegenbouw als funderings- en ophoogmateriaal.
Zó zijn zij energiek met milieu. Afval is een bron van herbruikbare materialen en energie. Recent is het bedrijf eigendom geworden van een Nederlands investeringsbedrijf, Waterland, met een duurzame, lange termijn visie. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, waaronder een omvangrijk investeringstraject, en een meer jaren project ten behoeve van procesoptimalisatie.

De afdeling Business Control
De afdeling Business Control bestaat uit 4 Business Controllers en 2 Strategische Controllers. Deze worden centraal aangestuurd vanuit Wilp.

De functie
De Business Controller functioneert op MT niveau als sparring partner van Directie en Management van de resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) Locatie Moerdijk. Hij is verantwoordelijk voor het adviseren en inrichten van de stuurinformatie. De business controller is in staat om de kern van de operationele processen van de REV te overzien en te vertalen naar benodigde financiële stuurinformatie. De business controller is hét single point of contact in het adviseren, vertalen en (laten) inrichten van de behoefte van de business naar het financieel administratieve centrum in Wilp en omgekeerd.


Taken en verantwoordelijkheden
Eindresultaat: Business Control
Kerntaken
• Challenging het management op strategieontwikkeling en het behalen van de strategische en operationele doelstellingen
• Is hét ‘single point of contact’ in het adviseren, vertalen en (laten) inrichten van de behoefte van de business naar het financieel administratieve centrum;
• Is single point of contact voor de financieel administratieve functie ten aanzien van performance management op het gebied van bedrijfsbrede processen die leiden tot financiële mutaties (OTC, P2P, Wegen, ATR, etc) en als zodanig aanspreekpunt voor het financieel administratieve centrum (FAC) in geval van achterblijvende performance vanuit de business
• De FAC signaleert achterstanden en gaat hier zelf al actief mee aan de slag richting veroorzakers. Controller kan worden ingeschakeld om kracht bij te zetten op MT niveau
• Verantwoordelijk voor het bewaken van de werking van interne controle en beheersingsmaatregelen binnen de toegewezen business
• Contractmanager van de SLA met FA (ASC
• Is een aanspreekpunt voor accountant
• Is een aanspreekpunt voor externe adviseurs

Eindresultaat: Budget en Strategisch plan
Kerntaken
• Verantwoordelijk voor uitvoeren van de Planning & Control cyclus van het aan hem/haar toegewezen organisatie onderdeel (strategisch planproces, budgettering, forecasting en actuals rapportage en analyse)
• Verantwoordelijk voor het opstellen, analyseren van de budgetvoorstellen en het adviseren van het management daarover
• Bijdrage leveren aan het beleidsproces inzake het doorrekenen van toekomstige (meerjaren)plannen, alternatieven met behulp van een – continue nader te ontwikkelen – strategisch (VDM) model

Eindresultaat: Analyse en advisering
Kerntaken
• Verantwoordelijk voor de beoordeling van product en klantgerichte investeringen op het te behalen rendement en rapportage van de risico’s
• Verantwoordelijk voor de beoordeling van contracten en aanbestedingen
• Verzorgen van eenmalige financiële vragen; prognoses (what if), simulaties, berekeningen.
• Verricht gevraagd en ongevraagd specifieke bedrijfseconomische analyses en ontwikkelt modellen om zo het inzicht in de bedrijfsvoering en de financiële ontwikkeling te vergroten.
• Doet voorstellen voor verbetering / optimalisering van het financiële proces en producten


De specifieke aandachtgebieden die in deze functie een rol spelen zijn de volgende:

1. Het management van de plant is voor een periode van een aantal jaren uitbesteed aan een externe organisatie: Delta Way, met een Amerikaanse plantmanager.
2. Er loopt een project mbt de realisatie van een turbine
a. De Projectcontrolling wordt gedaan door een externe en speciaal hiervoor aangetrokken Projectcontroller.
b. Aan de kandidaat Business Controller wordt gevraagd hierin de vinger aan de pols te houden.
3. Er lopen op de locatie diverse organisatieverbeterprogramma’s.
4. Er loopt een project inzake efficiency en effectiviteit verbetering op de locatie, begeleid door Hitachi Consulting
5. Een Duitse partij, PREX Partners, begeleid nieuwe aanbestedingen mbt Inhuur, inkoop materialen en inkoop chemicaliën.
6. De plant Moerdijk is voor 20% eigendom concurrent Attero (Indaver)

Aanvullende info voor de kandidaat:
• Het beheersen van de Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde voor de kandidaat.
• Er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht.
• Flexibiliteit mbt reizen ivm periodieke, landelijke overleggen
• De functie is onderdeel van het team Business Control en van de afdeling Business & Strategic Control.
• De afdeling wordt aangestuurd door het Hoofd Business & Strategic Control.
Terug naar overzicht