Juist   Finance Recruitment 

 M info@juistfinancerecruitment.nl         T +31 615065664 

Vacatures


Terug naar overzicht

7-8-2015

Business Controller interim (overheid / regio Rotterdam/ingevuld)

1. Beschrijving van de opdracht
De opdrachtgever implementeert op 1 september 2015 de reorganisatie waardoor sprake is van verschuivingen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het nieuwe bureau Financiën en Juridische Zaken (FJZ) ondersteunt het gehele bedrijfsproces binnen de organisatie op financieel-economisch en juridisch terrein. Binnen het bureau FJZ zijn 4 clusters namelijk Administratie, Inkoop, Juridische Zaken en Business Control. Het cluster Business Control bestaat uit 8 full time functies op verschillende niveaus. Het cluster heeft een belangrijke informerende en adviserende rol, zowel ten behoeve van het management als ten behoeve van accounthouders en de concerncontroller, het bureauhoofd FJZ.

Hoe ziet de functie eruit?
Als Business Controller ondersteunt u het bedrijfsproces van een aantal specifieke bedrijfsonderdelen van de organisatie. Uw ondersteuning richt zich met name op het maken van de (financiële) plannen, de analyse en bewaking van de realisatie en het opstellen en bespreken van voortgangsrapportages. De focus ligt daarbij op planning en control gebaseerd op de administratieve verwerking van geld, uren en productie in verschillende systemen en in de onderlinge samenhang daarvan. U gaat adequaat om met ad hoc vragen. U voorziet het management van objectieve informatie en analyses en geeft hierbij vanuit uw specifieke deskundigheid gevraagd en ongevraagd bruikbare adviezen, zowel mondeling als schriftelijk.
Tevens bewaakt u de kaders en de juiste en tijdige toepassing van procedures. Hierbij is continue aandacht voor procesmatig werken. Ook draagt u waar mogelijk bij aan verdere uniformering en verbetering van efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering.

Wie zoeken wij?
Om in aanmerking te komen voor deze uitdagende functie dient u een bedrijfseconomische opleiding op academisch niveau te hebben afgerond of op andere wijze aan gelijkwaardig niveau te voldoen. U heeft ervaring als controller in een uitvoeringsorganisatie in de publieke sector of soortgelijk. U bent goed in staat om in een complexe en snel veranderende omgeving het overzicht te bewaren en zelfstandig uw taken te vervullen. U bent extravert, flexibel, heeft een open houding, klantgericht, doelgericht, organisatiesensitief, stressbestendig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Verder wordt van u de nodige doortastendheid, tact en standvastigheid verwacht.Terug naar overzicht