Juist   Finance Recruitment 

 M info@juistfinancerecruitment.nl         T +31 615065664 

Vacatures


Terug naar overzicht

08-08-2016

brede Finance Manager industrie (Amsterdam)

Organisatie

Voor onze opdrachtgever, een industrieel bedrijf, zijn wij op zoek naar een brede Finance Manager De organisatie is een zelfstandige onderneming, gevestigd in Amsterdam, met 400 medewerkers.
De organisatie bestaat uit vijf Business Units: Inzameling & Recycling, Energie uit Afval, Bijzonder Afval en Bodemas en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er vijf Valuecenters, daaronder vallen bijvoorbeeld Human Resources, Business Development en Strategie & Communicatie.

Functie omschrijving

De Business Unit (BU) Bedrijfsvoering (51 fte.) geeft inhoud aan de ondersteunende processen voor de gehele organisatie voor wat betreft financiën (inclusief onder meer (business) controlling, treasury en fiscaliteit), risicomanagement, informatie technologie, facilitair, logistiek & terreinbeheer, inkoop en overige administratief ondersteunende processen.
De BU is de strategische business partner van de directie bij de besturing van de organisatie vanuit bedrijfsvoerings-/financieel- economisch perspectief.

Wat ga je doen:
• Je bent lid van het MT en geeft samen met de directie en collega BU-managers richting aan de strategische ontwikkelingen van de organisatie in algemene zin en specifiek aan en vanuit de BU Bedrijfsvoering.
• Je ondersteunt de directie in de financieel-economische sturing van de organisatie m.n. als “tandem” met de financiële portefeuille binnen de directie.
• Je werkt vanuit de noodzaak voor synergie en een optimale samenwerking tussen BU’s, value centers en cost centers.
• Je bent medeverantwoordelijk voor het creëren van draagvlak binnen de organisatie voor de consequenties op organisatorisch en menselijk vlak van de reorganisatie.
• RVC aangelegenheden zoals de audit committee.
• Je bent medeverantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van de relatie met de gemeente in zijn rol als zowel opdrachtgever; aandeelhouder alsook financier.
• Als people manager geef je op inspirerende en verbindende manier leiding aan de 4 teamleiders binnen de BU bedrijfsvoering. Je neemt je team mee in de verandering waar de business unit voor staat.
• Je vertaalt de strategie en doelstellingen naar motiverend en doelgericht lange en middellange termijn beleid voor de BU Bedrijfsvoering.
• Je bent eindverantwoordelijk voor het resultaat (kwaliteit, geleverde producten en diensten en budget) van de BU Bedrijfsvoering.
• Je draagt zorg voor een veiligheidscultuur, die tot uitdrukking komt in het gedrag van de mensen.
• Je vertegenwoordigt de organisatie in de relevante fora en platforms en onderhoudt contact met strategische stakeholders.

Belangrijkste ontwikkelopgaven van de Business Unit:

• Professionaliseren en optimaliseren van de financiële functie waaronder AO/IC, de P&C-cyclus, business partnering en invulling strategische support rol.
• Ontwikkelen richting een serviceorganisatie op gebied van o.a. inkoop, facilitair management, IT en bedrijfsvoering.
• Realisatie herfinanciering per 2018.
• Uitwerking en implementatie van de IT strategie.
• Onderzoeken/inrichten centrale functie logistiek en terreinbeheer.
• Onderzoeken/inrichten centrale verkoop administratie en logistiek.
• Het verder ontwikkelen en implementeren van een organisatie breed ‘business control framework’.
• Realisatie lopende initiatieven (purchase-2-pay, contract-2-cash, etc.).

Profiel geschikte kandidaat

Wie ben je:

• Je bent een academicus, bij voorkeur afgestudeerd als Registeraccountant of Registercontroller.
• Je hebt jezelf bewezen als financiële professional in een commerciële context en je hebt oog voor synergie, strategierealisatie, organisatie en mensen.
• Je beschikt over aantoonbare senior managementervaring en –kwaliteiten (bij voorkeur > 7 jaar).
• Je hebt aantoonbare kwaliteiten als changemanager met oog voor proces, inhoud, cultuur en mensen.
• Je hebt een bewezen track record op het gebied van procesoptimalisatie en organisatieverandering.
• Ervaring in een industriële omgeving is een pré.
• Je weet mensen te inspireren, te motiveren en hen tegelijkertijd (taakstellend) richting te geven.
• Je hebt aantoonbare ervaring met en visie op sturing van organisaties op basis van output.
• Je hebt ervaring met leidinggeven aan stafafdelingen zoals IT en inkoop.
• Je bent doel- en resultaatgericht, gecombineerd met pragmatisme en empathie.
• Je beheerst de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
• Je bent bereid je VCA/Vol- diploma te halen.
Wat biedt de organisatie?:
• Werken binnen een innovatief bedrijf dat vooraan staat in de transitie naar een circulaire economie.
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.
• Een informele werksfeer.
• Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
• Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.Terug naar overzicht