Juist   Finance Recruitment 

 M info@juistfinancerecruitment.nl         T +31 615065664 

Vacatures


Terug naar overzicht

08-11-2016

Business Controller (oosten van het land)

De organisatie
Middelgrote woningcorporatie (7000 woningen), die staat voor goed en betaalbaar wonen in vitale buurten voor mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien. De organisatie is financieel gezond en komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie in een krimpende regio. De afdeling planning & control bestaat uit 4 financial controllers en een business controller (vacature), die worden aangestuurd door de manager bedrijfsvoering.

De functie
De controller is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de AO/IC, houdt namens de directie toezicht op de uitvoering van de treasury activiteiten en het doen van investeringen, houdt beleidsmatig toezicht op de uitvoering van de Governance Code Woningcorporaties, Woningwet en fiscale wet- en regelgeving, geeft inhoud aan het risicomanagement, ten einde de financiële en bedrijfsvoeringsrisico’s voor de organisatie te reduceren tot een overeengekomen acceptabel niveau. De controller rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder en heeft een directe lijn naar de Raad van Commissarissen. De controller maakt deel uit van de auditcommissie van de RvC.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit
• Houdt strategische ontwikkelingen bij en adviseert op het gebied van Governance, AO/IC, treasury- en risicomanagement en op fiscaal gebied (VPB en BTW)
• Toetst de naleving van interne beheersings-/controlesystemen (o.a. via maand- en kwartaalrapportages, MT-stukken en projectbesprekingen)
• Verricht controle-activiteiten binnen de organisatie i.h.k.v. de AO/IC (zowel op financiële aspecten, procedureafspraken, procuratie, ICT-beleid, voldoende onderbouwing van financiële en administratieve voorstellen en wettelijke vereisten)
• Stelt analyserapportages op met betrekking tot AO/IC ten behoeve van de directeur-bestuurder, het MT en de Raad van Commissarissen
• Toetst vooraf (mede) de wenselijkheid van transactie- en investeringsvoorstellen aan de hand van het treasury-, investeringsstatuut, -beleid, jaarplan en (meerjaren) begroting
• Beoordeelt achteraf de effectiviteit van treasuryactiviteiten en –transacties, evenals investeringsvoorstellen
• Toetst de handelswijze van alle betrokkenen aan het Treasurystatuut en investeringsstatuut
• Stelt toetsingskaders en standaarden vast op basis van een risico-analyse
• Toetst de integrale naleving van de Governance Code door en doet terzake verbetervoorstellen
• Verzorgt beleidsmatige en ondersteunende werkzaamheden naar de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen
Functie eisen
• Minimaal 7 jaar werkervaring
• Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau (in bedrijfseconomische richting of accountancy)
• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Governance, procesbeheersing, bedrijfsvoering, accountancy en fiscale wetgeving
• Je hebt praktische ervaring met project- en procesmatig werken.

Competenties
• Analytisch vermogen en abstract kunnen denken
• Snel kunnen schakelen
• Oordeelsvorming
• Professionaliteit
• Adviesvaardigheden
• IntegriteitTerug naar overzicht